Pozrite si naše surové dáta zatiaľ bez príkras. V repozitári PHSR sa aktuálne nachádza 3083 záznamov. Do konca leta tu nájdete krajšiu stránku s ďalšími možnosťami filtrovania záznamov PHSR.
Prehľad dokumentov, ktoré sa nachádzajú v našej databáze:
Názov dokumentu Názov obce Okres Počet príloh
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej č asti Bratislava – Lamač na roky 2015 - 2020 Bratislava - mestská časť Lamač   Okres Bratislava IV   1
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja MČ Bratislava - Záhorská Bystrica 2016 - 2022 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica   Okres Bratislava IV   1
PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA MČ BRATISLAVA – ZÁHORSKÁ BYSTRICA NA ROKY 2010 - 2016 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica   Okres Bratislava IV   1
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava – Čunovo na roky 2015 až 2020 Bratislava - mestská časť Čunovo   Okres Bratislava V   1
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja m.č. Bratislava-Rusovce na roky 2015 - 2024 Bratislava - mestská časť Rusovce   Okres Bratislava V   1
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja M Č Bratislava – Jarovce 2008-2013 Bratislava - mestská časť Jarovce   Okres Bratislava V   1
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava – Jarovce na roky 2016 – 2020 Bratislava - mestská časť Jarovce   Okres Bratislava V   2
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mestská časť Bratislava - Petržalka 2008-2014 Bratislava - mestská časť Petržalka   Okres Bratislava V   1
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mest skej časti Bratislava-Petržalka na roky 2016 – 2023 Bratislava - mestská časť Petržalka   Okres Bratislava V   5
PHSR mesta Bytča na roky 2016 – 2020 Bytča   Okres Bytča   1