Pozrite si naše surové dáta zatiaľ bez príkras. V repozitári PHSR sa aktuálne nachádza 3083 záznamov. Do konca leta tu nájdete krajšiu stránku s ďalšími možnosťami filtrovania záznamov PHSR.
Prehľad dokumentov, ktoré sa nachádzajú v našej databáze:
Názov dokumentu Názov obce Okres Počet príloh
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mikroregiónu Svornosť Ludanice   Preseľany   Belince   Horné Obdokovce   Hrušovany   Kamanová   Koniarovce   Chrabrany   Dvorany nad Nitrou   Okres Topoľčany   1
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Preseľany na obdobie 2015 - 2020 Preseľany   Okres Topoľčany   1
PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE PRÁZNOVCE N A ROKY 20 1 5 – 20 20 Práznovce   Okres Topoľčany   1
Program hospodárskeho rozv oja a sociálneho rozvoja obce Prašice na obdobie 2015 - 202 2 Prašice   Okres Topoľčany   1
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Norovce na roky 2015 – 2023 Norovce   Okres Topoľčany   1
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Nitrianska Streda na roky 2016 – 2023 Nitrianska Streda   Okres Topoľčany   1
PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE NITRIANSKA BLATNICA NA ROKY 2007 – 2013 Nitrianska Blatnica   Okres Topoľčany   1
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Nitrianska Blatnica na obdobie 2015 – 2020 Nitrianska Blatnica   Okres Topoľčany   1
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Nemčice 2014 - 2020 Nemčice   Okres Topoľčany   1
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Ludanice na obdobie 2015 - 2021 Ludanice   Okres Topoľčany   1