Pozrite si naše surové dáta zatiaľ bez príkras. V repozitári PHSR sa aktuálne nachádza 3083 záznamov. Do konca leta tu nájdete krajšiu stránku s ďalšími možnosťami filtrovania záznamov PHSR.
Prehľad dokumentov, ktoré sa nachádzajú v našej databáze:
Názov dokumentu Názov obce Okres Počet príloh
Integrovaný a inovatívny rozvoj územia MAS RUDOHORIE,o. z. Baška   Bukovec   Hodkovce   Hýľov   Jasov   Malá Ida   Medzev   Nižný Klátov   Nováčany   Poproč   Rudník   Šemša   Štós   Vyšný Klátov   Zlatá Idka   Vyšný Medzev   Okres Košice - okolie   2
Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou MAS Slanské vrchy - Topla Jastrabie nad Topľou   Matiaška   Medzianky   Merník   Michalok   Pavlovce   Petkovce   Petrovce   Prosačov   Radvanovce   Remeniny   Rudlov   Ruská Voľa   Skrabské   Soľ   Vavrinec   Vlača   Vyšný Žipov   Zámutov   Zlatník   Babie   Bystré   Čierne nad Topľou   Detrík   Ďurďoš   Hanušovce nad Topľou   Hermanovce nad Topľou   Hlinné   Okres Vranov nad Topľou   3
Tvoríme spoločne tvár nášho územia Smolinské   Brodské   Dubovce   Gbely   Holíč   Chropov   Kátov   Kopčany   Koválovec   Letničie   Lopašov   Mokrý Háj   Oreské   Petrova Ves   Popudinské Močidľany   Prietržka   Radimov   Radošovce   Skalica   Trnovec   Unín   Vrádište   Okres Senica   Okres Skalica   3
Stratégia CLLD Malokarpatské partnertstvo Bíňovce   Bohdanovce nad Trnavou   Boleráz   Borová   Buková   Dechtice   Dobrá Voda   Dolná Krupá   Dolné Orešany   Horné Dubové   Horné Orešany   Kátlovce   Košolná   Naháč   Ružindol   Smolenice   Suchá nad Parnou   Trstín   Dlhá   Šelpice   Lošonec   Biely Kostol   Zvončín   Okres Trnava   2
Stratégia CLLD Občianskeho združenia Poniklec-Váh Vinohrady nad Váhom   Bojničky   Dolné Otrokovce   Dolné Trhovište   Dvorníky   Horné Otrokovce   Kľačany   Merašice   Pastuchov   Sasinkovo   Siladice   Dolné Zelenice   Horné Zelenice   Tekolďany   Tepličky   Okres Galanta   Okres Hlohovec   2
Stratégia CLLD Miestnej akčnej skupiny Hontiansko-Novohradské partnerstvo Bzovík   Cerovo   Čabradský Vrbovok   Čekovce   Dolné Mladonice   Dolný Badín   Drienovo   Horné Mladonice   Horný Badín   Jalšovík   Kozí Vrbovok   Lackov   Litava   Selce   Senohrad   Trpín   Uňatín   Zemiansky Vrbovok   Dačov Lom   Dolné Plachtince   Horné Plachtince   Modrý Kameň   Príbelce   Stredné Plachtince   Sucháň   Okres Krupina   Okres Veľký Krtíš   2
Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou Zdruźenia mikroregionu SVORNOSŤ Ludanice   Nitrianska Streda   Oponice   Preseľany   Solčany   Belince   Horné Obdokovce   Kamanová   Kovarce   Chrabrany   Dvorany nad Nitrou   Čeľadince   Okres Topoľčany   7
Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou v Sečovskom regióne Bačkov   Dargov   Dvorianky   Hriadky   Kravany   Malé Ozorovce   Nový Ruskov   Plechotice   Parchovany   Sečovce   Stankovce   Trnávka   Veľké Ozorovce   Višňov   Zbehňov   Zemplínska Teplica   Okres Trebišov   2
Stratégia CLLD Občianskeho združenia Naše Jadro Trakovice   Žlkovce   Ratkovce   Pečeňady   Dolné Dubové   Jaslovské Bohunice   Malženice   Špačince   Radošovce   Okres Hlohovec   Okres Piešťany   Okres Trnava   2
MAS HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z. Slančík   Nižná Hutka   Blažice   Bohdanovce   Čaňa   Geča   Gyňov   Haniska   Kalša   Kokšov-Bakša   Košická Polianka   Nižná Myšľa   Nižný Čaj   Nový Salaš   Ruskov   Skároš   Slanská Huta   Trstené pri Hornáde   Valaliky   Vyšná Hutka   Vyšná Myšľa   Vyšný Čaj   Ždaňa   Sokoľany   Okres Košice - okolie   1