Názov dokumentu:
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Vištuk na roky 2014 - 2022