Názov dokumentu:
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Hrubý Šúr 2007-2013