Názov dokumentu:
PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE HURBANOVA VES NA OBDOBIE ROKOV 2015 - 2022