Názov dokumentu:
PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE KRÁĽOVÁ PRI SENCI NA OBDOBIE ROKOV 2015 - 2022