Názov dokumentu:
PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE NOVÝ SVET NA OBDOBIE ROKOV 2015 – 2022