Názov dokumentu:
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Vlky na roky 2015 – 2022