Názov dokumentu:
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Zálesie 2008 - 2012