Názov dokumentu:
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja MČ Bratislava - Záhorská Bystrica 2016 - 2022