Názov dokumentu:
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava – Čunovo na roky 2015 až 2020