Názov dokumentu:
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava – Jarovce na roky 2016 – 2020