Názov dokumentu:
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Hlboké nad Váhom na obdobie 2015 – 2022