Názov dokumentu:
PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA MESTA KRÁSNO NAD KYSUCOU Programovacie obdobie 2007 – 2016