Názov dokumentu:
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Tarnov na obdobie 2015 - 2023


Prílohy

phsr-tarnov-.pdf