Názov dokumentu:
PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE JELŠOVEC