Názov dokumentu:
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Zbudské Dlhé na roky 2015 - 2024