Názov dokumentu:
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Tomášovce na roky 2004-2018