Názov dokumentu:
PROGRAM HOSPODÁRSKEHO , SOCIÁLNEHO , ENVIRONMENTÁLNEHO ROZVOJA A ROZVOJA KULTÚRY OBCE CINOBAŇA NA ROKY 2014 - 2020