Názov dokumentu:
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Lutila 2009 - 2017