Názov dokumentu:
Stratégia miestneho rozvoja v regióne Zlatej cesty 2014-2020 "Naša minulost nám pomáha hladat cestu do budúcnosti "