Názov dokumentu:
Stratégia rozvoja spišského vidieka obklopujúceho mesto Spišská Nová Ves 2016-2020 (2025)