Názov dokumentu:
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Sverepec na roky 2015-2025