Názov dokumentu:
Pr ogram hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Veľká Mača na roky 2015 - 2022