Názov dokumentu:
Vypracovanie program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Galanta