Názov dokumentu:
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Čierna Voda na roky 201 5 - 2022