Názov dokumentu:
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obc e Dolné Saliby na roky 2015 - 2022