Názov dokumentu:
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Tomášikovo na roky 2015-2022


Prílohy

PHSRtom.pdf