Názov dokumentu:
Vypracovanie programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Váhovce na roky 2015 - 2022