Názov dokumentu:
PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE ZEMIANSKE SADY N A ROKY 2015 – 2020 (+2)