Názov dokumentu:
PROGRAM HOSPODÁRSKEH O ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE ČE CHY 201 4 – 2020