Názov dokumentu:
Program hospodárskeho a sociálneho rozvojaobce Černík2016 - 2023