Názov dokumentu:
PROGRAM HOSPODÁRSKEH O ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA obce DUBNIK na roky 2016 - 2023