Názov dokumentu:
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Jatov 2016 - 2024