Názov dokumentu:
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Komoča na roky 2016-2022