Názov dokumentu:
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Združenia obcí Termál 2014 – 2020