Názov dokumentu:
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Michal nad Žitavou na obdobie 2015 – 2023