Názov dokumentu:
PROGRAM HOSPODÁRSKEH O ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE RUBAN na roky 2016-2023