Názov dokumentu:
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Obce Strekov 2016 - 2023