Názov dokumentu:
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Úľany nad Žitavou 2016 - 2024