Názov dokumentu:
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Diakovce 2015 - 2022