Názov dokumentu:
PROGRAM HOSP OD ÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE HORNÁ KRÁĽOVÁ NA OBDOBIE ROKOV 201 6 - 202 3