Názov dokumentu:
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Trnovec nad Váho 2007-2013


Prílohy

phsr.pdf