Názov dokumentu:
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Blesovce 2015 - 2020