Názov dokumentu:
Národná stratégia regionálneho rozvoja Slovenskej republiky