Názov dokumentu:
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa , 2007-2013