Pozrite si naše surové dáta zatiaľ bez príkras. V repozitári PHSR sa aktuálne nachádza 3083 záznamov. Do konca leta tu nájdete krajšiu stránku s ďalšími možnosťami filtrovania záznamov PHSR.
Prehľad dokumentov, ktoré sa nachádzajú v našej databáze:
Názov dokumentu Názov obce Okres Počet príloh
PHSR Lučenec 2009-2013 Lučenec   Okres Lučenec   1
Program hospodárskeh o a sociálneho rozvoja 2014 - 2020 obce Lupoč Lupoč   Okres Lučenec   1
PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE MAŠKOVÁ 2016 - 2023 Mašková   Okres Lučenec   1
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Mikušovce na roky 2015 - 2025 Mikušovce   Okres Lučenec   1
PHSR Mučín 2014-2020 Mučín   Okres Lučenec   0
PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE MÝTNA NA ROKY 2007 - 2013 Mýtna   Okres Lučenec   1
Program rozvoja obce Nové Hony 2015 - 2023 Nové Hony   Okres Lučenec   1
PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE PÍLA NA ROKY 2007 - 2013 Píla   Okres Lučenec   1
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Pinciná na roky 2015 - 2025 Pinciná   Okres Lučenec   1
PHSR Pleš 2007-2013 Pleš   Okres Lučenec   1