Pozrite si naše surové dáta zatiaľ bez príkras. V repozitári PHSR sa aktuálne nachádza 3083 záznamov. Do konca leta tu nájdete krajšiu stránku s ďalšími možnosťami filtrovania záznamov PHSR.
Prehľad dokumentov, ktoré sa nachádzajú v našej databáze:
Názov dokumentu Názov obce Okres Počet príloh
P rog ram hospodárskeho a sociálneho rozvoja MČ Bratislava - Ružinov na roky 2014 - 2020 s výhľadom do roku 2023 Bratislava - mestská časť Ružinov   Okres Bratislava II   2
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice (2008 - 2013) Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice   Okres Bratislava II   1
Program hospodárskeho rozv oja a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava – Staré Mesto (2008) Bratislava - mestská časť Staré Mesto   Okres Bratislava I   1
Program hospodárskeho rozv oja a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava – Staré Mesto pre obdobie rokov 2017 – 2023 Bratislava - mestská časť Staré Mesto   Okres Bratislava I   1
PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY NA ROKY 2010 – 2020 Bratislava-hlavné mesto SR   Okres Bratislava I   1
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Zálesie 2008 - 2012 Zálesie   Okres Senec   1
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Vlky na roky 2015 – 2022 Vlky   Okres Senec   1
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Veľký Biel na roky 2016 - 2025 Veľký Biel   Okres Senec   1
PHSR obce Tureň Tureň   Okres Senec   0
PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA obce Tomášov 2013 - 2016 Tomášov   Okres Senec   1